Strategia on kehitetty tarkastelemalla edellistä strategiakautta ja keräämällä palautetta seuran harrastajilta ja heidän vanhemmiltaan sekä toimihenkilöiltä. Lisäksi on otettu huomioon tähtiseura prosessissa nousseita asioita sekä Suomen Jääkiekkoliiton uusi strategia. Kiekko-Vantaa Idän strategia 2022-2027 on seuran hallituksen ja työntekijöiden näkemys siitä millainen seura Kiekko-Vantaa Itä on tällä hetkellä ja mihin suuntaan seuraa halutaan kehittää.

Kiekko-Vantaa Idän toiminnan tarkoituksena on olla seura, joka mahdollistaa eteläisen alueen laadukkaimman harrastamisen ja kilpailemisen kaiken ikäisille jääkiekon parissa.

Seuran toimintaa ohjaavat arvot: avoimuus, kasvatus, urheilullisuus ja yhteisöllisyys.

Strategia kauden kehityskohteet: seuratoiminnan kehittäminen, olosuhteet, urheilullisuus ja kasvatus, talous sekä yhteisöllisyyden vahvistaminen vievät seuraa kohti sen visiota olla pääkaupunkiseudun halutuin kasvattajaseura, joka mahdollistaa tien huipulle.