Joukkue

Maalivahti

Kanerva Jasper
Muukkonen Vinsent
Nerola Antti
Vasarainen Ville

Puolustaja

Kärnä Miika
Orr Marten
Tikkanen Veikka
Tilus Kalle
4
Anipuro Reino
10
Pyykönen Niko
42
Santala Felix

Hyökkääjä

Ekholm Lauri
Erkkilä Luka
Haapoja Aleksi
Hopia Valtteri
Järvinen Miko
Karlsson Neo
Kassem Nicholas
Kumlin Jonas
Mäkinen Samuli
Sivonen Sami
Tynjälä Nico
Uusi-kouvo Niclas
Vähäkangas Renni
45
Anttila Julius
60
Sistonen Samuli
88
Pulliainen Tuomas

Toimihenkilöt