Vantaan kaupungin tilojen käytön rajoitukset jatkuvat
Julkaistu: 11.01.2022 16.47

Vantaan kaupungin tilojen käytön rajoitukset jatkuvat

Aluehallintovirasto jatkaa joulukuun lopulla asetettuja rajoituksia Uudellamaalla huonontuneen koronatilanteen vuoksi. Rajoitukset koskevat yleisötilaisuuksien järjestämistä sekä sisätilojen käyttöä.

Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset

Kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset kielletään 31.1.2022 saakka. Tilaisuuksia ei voi järjestää rajoittamalla henkilömääriä eikä ottamalla käyttöön koronapassia.

Sisätilojen käyttö

Kaupungin sisätilat, kuten, uimahallit, kuntosalit, liikuntatilat, luokkatilat, kulttuuritilat, nuorisotilat, asukaspalveluiden avoimen toiminnan tilat suljetaan 24.1.2022 saakka. Suljettavaksi määrättyjä tiloja voi kuitenkin käyttää vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten ohjattuun toimintaan (pl.aikuinen-lapsi toiminta), ammattiurheiluun sekä lakisääteiseen kuntoutukseen.

Toiminta käyttövuoroilla Toiminnan järjestäjän tulee ehdottomasti huomioida terveysturvallisuus

 • Vastuu 16-vuotta täyttäneiden toimintaan osallistuvien koronapassien tarkastuksesta on toiminnan järjestäjällä.
 • Toimintaryhmä kokoontuu samassa kokoonpanossa.
 • Vältetään kontakteja toisten ryhmien kanssa.
 • Toimintaan ei osallistuta flunssaoireisena.
 • Toiminnassa noudatetaan yleisiä ohjeita käsi- ja yskimishygieniasta.
 • Toiminnassa vältetään tarpeetonta fyysistä kontaktia.
 • Mahdolliset osallistujapaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan ja muutoinkin oleskelu järjestetään mahdollisimman väljästi.
 • Vahva suositus on, että ohjaajat ja yli 12-vuotiaat käyttävät sisätiloissa kasvomaskia, mikäli terveydelliset syyt eivät ehdottomasti estä sen käyttöä. Maskia ei tarvitse käyttää liikuntasuoritusten aikana.
 • • Kaikkia toimintaan osallistuvia ohjeistetaan noudattamaan annettuja terveysturvallisuusohjeita.
 • Ohjeistamisesta ja ohjeiden noudattamisen valvonnasta vastaa aina toiminnan järjestäjä.
 • Muiden kuin toimintaan osallistujien ja ohjaajien oleskelu harrastus- ja pukeutumistiloissa minimoidaan.
 • Kilpailu-, ottelu- ja turnaustoiminnan yleisön osalta noudatetaan aluehallintoviraston yleisötilaisuuksia koskevia päätöksiä (ei yleisöä).
 • Ulkotiloissakin tapahtuvassa toiminnassa on suositeltavaa soveltavin osin noudattaa yllä kuvattuja periaatteita.
 • Koronaviruksen leviämisen estämisen ja jäljittämisen kannalta on lisäksi tärkeää, että toimintaryhmässä jokaisella kerralla kirjataan ylös läsnä olleet.