Vantaan kaupungin tilojen käytön rajoitukset 28.12.2021– 17.1.2022
Julkaistu: 28.12.2021 15.37

Vantaan kaupungin tilojen käytön rajoitukset 28.12.2021– 17.1.2022

Aluehallintovirasto on määrännyt uusia rajoituksia Uudellemaalle huonontuneen koronatilanteen vuoksi. Rajoitukset koskevat yleisötilaisuuksien järjestämistä sekä sisätilojen käyttöä.

Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset

Kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset kielletään 28.12.2021–17.1.2022. Tilaisuuksia ei voi järjestää rajoittamalla henkilömääriä eikä ottamalla käyttöön koronapassia.

Sisätilojen käyttö (liikunta-, nuoriso-, asukas-, kulttuuritilat)

Kaupungin sisätilat, kuten, uimahallit, kuntosalit, liikuntatilat, luokkatilat sekä avoimen käytön asukastilat suljetaan 10.1.2022 saakka. Nuorisotilojen toiminta jatkuu vuonna 2004 syntyneiden ja sitä nuorempien osalta, mutta aikuisten toiminta jää tauolle tai siirtyy verkkoon.

Suljettavaksi määrättyjä tiloja voi käyttää vuonna 2004 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten ohjattuun toimintaan. Koronapassia edellytetään näissä tiloissa kaikilta 16 vuotta täyttäneiltä ja sitä vanhemmilta toimintaan osallistuvilta.

Sisäliikuntatiloissa kaikenikäisten ammattimainen kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailutoiminta ilman yleisöä on sallittua tietyin edellytyksin. Sisäliikuntatiloja voi myös käyttää Kela-kuntoutukseen.

Toiminta käyttövuoroilla Toiminnan järjestäjän tulee huomioida voimassa olevat terveysturvallisuus asiat

 • Vastuu 16-vuotta täyttäneiden ja sitä vanhempien osallistujien koronapassien tarkastuksesta on toiminnan järjestäjällä
 • Toimintaryhmä kokoontuu samassa kokoonpanossa
 • Vältetään kontakteja toisten ryhmien kanssa.
 • Toimintaan ei osallistuta flunssaoireisena.
 • Toiminnassa noudatetaan yleisiä ohjeita käsi- ja yskimishygieniasta.
 • Toiminnassa vältetään tarpeetonta fyysistä kontaktia.
 • Mahdolliset osallistujapaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan ja muutoinkin oleskelu järjestetään mahdollisimman väljästi.
 • Vahva suositus on, että ohjaajat ja yli 12-vuotiaat käyttävät sisätiloissa kasvomaskia, mikäli terveydelliset syyt eivät ehdottomasti estä sen käyttöä. Maskia ei tarvitse käyttää liikuntasuoritusten aikana.
 • Kaikkia toimintaan osallistuvia ohjeistetaan noudattamaan annettuja terveysturvallisuusohjeita.
  • Ohjeistamisesta ja ohjeiden noudattamisen valvonnasta vastaa aina toiminnan järjestäjä.
  • Muiden kuin toimintaan osallistujien ja ohjaajien oleskelu harrastus- ja pukeutumistiloissa minimoidaan.
  • Kilpailu-, ottelu- ja turnaustoiminnan yleisön osalta noudatetaan aluehallintoviraston yleisötilaisuuksia koskevia päätöksiä (ei yleisöä).
  • Ulkotiloissakin tapahtuvassa toiminnassa on suositeltavaa soveltavin osin noudattaa yllä kuvattuja periaatteita.
  • Koronaviruksen leviämisen estämisen ja jäljittämisen kannalta on lisäksi tärkeää, että toimintaryhmässä jokaisella kerralla kirjataan ylös läsnä olleet.
  Ohjatun toiminnan järjestäjän tulee täyttää toiminnastaan terveysturvallisuuslomake, joka tulee olla osallistujien nähtävillä.
  Käyttövuorojen peruminen Liikunnan palvelualue peruu 28.12.2021 – 10.1.2022 sisätiloissa olevat aikuisten käyttövuorot Timmi-tilavarausjärjestelmästä (liikuntatilat, koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien kaikki tilat). Peruttuja vuoroja ei laskuteta. Mikäli vuoroa on käytetty myös 2004 syntyneiden ja tätä nuorempien toimintaan, voidaan varaus palauttaa. Toiminnan järjestäjän tulee varmistaa, että kaikki aikuisten varaukset on peruttu Timmistä ja varaukset ovat ajantasaiset. Perumattomat vuorot laskutetaan.
  Koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien tilojen vuoroja voit perua myös itse Timmin kautta saman päivän aikana, kuitenkin ennen vuoron alkua. Tämä perumisoikeus on voimassa 10.1.2022 asti ja koskee ainoastaan koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien varauksia.
  Muissa liikunnan palvelualueen tiloissa perumiset tulee ilmoittaa sähköpostitse liikuntatilavaraukset@vantaa.fi
  Timmin varauskalenterissa ei voi tehdä uusia hakemuksia 28.12.2021 – 10.1.2022. Toiminta voi jatkua jo olemassa olevilla käyttövuoroilla siihen tarkoitukseen ja sille ryhmälle, jolle ne on alun perin myönnetty.
  Nuorisopalveluiden tiloissa toimijoiden tulee perua varaukset itse Timmin kautta. Asukas- ja kulttuuritilojen aikuisille varatut käyttövuorot perutaan kaupungin toimesta. Toimintaa voi järjestää ohjatusti ainoastaan vuonna 2004 tai sitä myöhemmin syntyneille.