29
TAM
13.20
U17, U17 III div.

HIFK White - KiVaItä   

Sipoo